Reverse Factoring

Reverse factoring

Heeft uw bedrijf strategische partners of is uw organisatie zo groot dat beslissingen die gemaakt worden impact hebben op uw hele bedrijfsketen? Dan kan Reverse Factoring uitkomst bieden. Het verlengen van uw betaaltermijn heeft invloed op de geldstroom in uw hele keten en kan daarom een bedreiging vormen voor het voortbestaan van andere bedrijven. In sommige gevallen heeft u deze bedrijven nodig. In andere gevallen niet, maar kan er sprake zijn van maatschappelijke of een morele verantwoordelijkheid. Met Reverse Factoring kan leveranciers een alternatief geboden worden voor een langere betaaltermijn. De financieringskosten van Reverse Factoring komen doorgaans voor rekening van de leverancier.

Wat is Reverse Factoring?

Reverse factoring is financiering om een betaaltermijn te overbruggen, de leverancier beschikt nu eerder over zijn middelen. Het initiatief voor Reverse Factoring wordt genomen door een kredietwaardig bedrijf met doorgaans een omzet boven de €50 miljoen.

Bij Reverse Factoring worden de facturen van de leverancier goedgekeurd waardoor de factoringmaatschappij (vaak een bank) minder financieringsrisico loopt, hierdoor zijn de kosten doorgaans lager dan bij andere vormen van werkkapitaalfinanciering.

Reverse Factoring is voordeliger voor uw leveranciers

Dat bij veel bedrijven lange betaaltermijnen leiden tot liquiditeitsproblemen is geen geheim. Orders kunnen hierdoor zelfs niet aangenomen worden en groei wordt beperkt. Uw leverancier maakt soms al gebruik van factoring, in Nederland wordt er jaarlijks € 53 miljard aan debiteurenfinanciering verstrekt om zo het werkkapitaal te financieren. Wanneer er één grote leverancier is dan wordt daar met traditionele factoring niet volledig op bevoorschot. Met Reverse Factoring is dat wel mogelijk. Ook zijn de financieringskosten van Reverse Factoring ten opzichte van traditionele en American Factoring lager omdat de leverancier de factuur goedkeurt. De factormaatschappij heeft daardoor minder (fraude) risico en rekent een lagere opslag.

Wat zijn de voordelen?

Alle kosten die gemaakt worden in een keten komen uiteindelijk voor rekening van de laatste afnemer, ook de financieringskosten. Met Reverse Factoring zijn de financieringskosten lager omdat de afnemer de facturen goedkeurt en de initiatiefnemer vaak meer kredietwaardig is dan kleinere leveranciers. Banken eisen van bedrijven rentabiliteit en solvabiliteit voor ze overgaan tot financiering, dat wordt door bedrijven gerealiseerd met marge. Indien u zorgt voor financiering dan kan een bedrijf uit met minder marge, marge die anders door u moet worden betaald. Banken financieren veel minder als er afhankelijkheid is van één of een aantal grote klanten, dat kan strategische leveranciers in liquiditeitsproblemen brengen of zij kunnen niet snel genoeg met u meegroeien waardoor uw groei wordt beperkt. Als u leveranciers een alternatief bied kunt u uw werkkapitaal optimaliseren door leveranciers later te betalen. U kunt een vergoeding vragen voor het aanbieden van Reverse Factoring, een factuurkorting van uw leveranciers of een rente opslag.

Voordelen afnemer

 • Strategische leveranciers kunnen met u meegroeien
 • U beperk het risico op een faillissement bij uw strategische leveranciers
 • U realiseert een financieel voordeel
 • Balans verkorting, de post debiteuren wordt direct kleiner
 • U versterkt de samenwerking met uw leveranciers
 • U wordt minder gebeld door uw leveranciers over het uitblijven van betaling

Voordelen leverancier

 • Direct meer liquide, meer financiering van uw werkkapitaal
 • Ook mogelijk als uw leverancier minder kredietwaardig is
 • Structurele oplossing voor (een gedeelte van) uw financieringsbehoefte
 • Lagere kosten dan met andere vormen van factoring
 • Ook mogelijk met één klant
 • Minder debiteurenrisico

Veelgestelde vragen over Reverse Factoring

Hoe werkt de implementatie van reverse factoring?
Waarom heb ik nog nooit van reverse factoring gehoord?
Welke aanbieder is de juiste?
Zijn er ook alternatieven voor reverse factoring?
Hoe werkt de implementatie van reverse factoring?

Bij Reverse Factoring moeten de facturen van uw leverancier goedgekeurd worden, dat betekent vaak een proceswijziging bij uw crediteurenadministratie. Indien het door bestaande procedures erg lang duurt voordat facturen goedgekeurd worden dan beperkt dat de winst die te behalen is met Reverse Factoring.

U bepaalt welke leveranciers in aanmerking komen om aangesloten te worden op Reverse Factoring. Deze leveranciers worden benaderd en indien ze gebruik willen maken van de kredietlijn dan gaan zij ook een overeenkomst aan met de door u gekozen factormaatschappij. De werkwijze van uw factormaatschappij bepaalt ook of er bij uw leverancier aanpassingen moeten worden gedaan ten aanzien van zijn facturatie proces.

Waarom heb ik nog nooit van reverse factoring gehoord?

Reverse Factoring is een vorm van Supply Chain Finance waarover steeds vaker gesproken wordt.

Tot voor de crisis was het in Nederland relatief eenvoudig voor bedrijven om bancaire financiering te krijgen. De betaaltermijnen waren in Nederland niet bijzonder lang, 30 dagen was de regel met een maximale uitloop naar 45 dagen. Veel Nederlandse ondernemers waren een voorstander van one stop banking, alle financieringen onder brengen bij de “huis”bank.

De crisis heeft de afhankelijkheid getoond van deze manier van financieren. Voor veel bedrijven, groot en klein, werd het steeds lastiger om bancaire financiering te krijgen. Daarop gingen veel bedrijven hun werkkapitaal optimaliseren: Minder voorraad aanhouden, leveranciers later betalen en debiteuren eerder laten betalen. Dit zorgt voor steeds latere betaaltermijnen en dus voor liquiditeitsproblemen bij veel bedrijven.

Bij grote ondernemingen en (Internationale) Banken is Reverse Factoring al langer bekend en een geschikte manier gebleken om kredietlijnen te verstrekken aan leveranciers. In het buitenland wordt, door de ervaring met langere betaaltermijnen, reverse factoring al jaren ingezet.

Welke aanbieder is de juiste?

Veel hangt af van uw wensen, intenties en daarnaast welke banken bij u aan tafel komen.

Wilt u Reverse Factoring graag onderbrengen bij uw eigen bank of wilt u deze juist graag gescheiden zien van uw eigen kredietlijnen en zo minder afhankelijk zijn van één financieringspunt? Buitenlandse banken hebben vaak veel ervaring met Reverse Factoring producten omdat deze vorm van financiering internationaal meer gebruikt wordt dan in Nederland.

Wij ondersteunen u graag bij uw keuze voor de juiste factormaatschappij of bank. Wij zijn goed geïnformeerd over de verschillende mogelijkheden, ook van de buitenlandse banken.

Zijn er ook alternatieven voor reverse factoring?

Uiteindelijk gaat het erom dat leveranciers eerder hun factuur liquide kunnen maken als ze daar behoefte aan hebben. Indien uw omzet niet toereikend is om Reverse Factoring in te richten of als slechts enkele van uw strategische leveranciers geïnteresseerd zijn in eerdere betaling dan is er een prima alternatief, zie onze uitleg over leveranciersfinanciering. Er zijn verschillende mogelijkheden, een product voor MKB vanaf € 1 miljoen omzet, maar ook een product voor Groot Zakelijk en Corporate al mogelijk vanaf € 40 miljoen omzet. Met deze kredietfaciliteiten kunnen leveranciers eerder betaald worden zonder dat het ten koste gaat van uw huidige cash flow. Een zeer eenvoudig aanvraag traject en u bent snel up & running!

Is Reverse Factoring de meest ideale financiering voor u?

NEEM CONTACT OP

Wilt u meer weten over OrangeFactoring of bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel ons op 085 877 10 08.

Bel mij terug

Contactformulier

Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
25 - 6 = ?
Enter the equation result to proceed
null

Harry Marchal

Business Development OrangeFactoring
Menu