Blog

Factoringmaatschappij uitgelegd – Wat doet een factormaatschappij?

De term factoringmaatschappij komt steeds vaker terug als financieringsmogelijkheid, maar is tegelijkertijd nog een mysterie voor velen. In dit artikel wordt uitgelegd wat een factoringmaatschappij is en of een factoringmaatschappij de oplossing voor u kan zijn!

Wat is een factormaatschappij?

Een factormaatschappij is een financieringsmaatschappij, niet noodzakelijk verbonden aan een bank. Een factoringmaatschappij verstrekt flexibele kredietfaciliteiten aan bedrijven, deze kredietfaciliteit is gebaseerd op de uitstaande vorderingen van de organisatie in kwestie.

Verschillende vormen per factoringmaatschappij

Er zijn verschillende vormen van factoring en het verschilt per factormaatschappij welke vorm wordt aangeboden.

De meeste bankonafhankelijke factormaatschappijen kopen facturen: American Factoring.
De factormaatschappijen die gelinieerd zijn aan een bank financieren tot 80% voor op basis van uitstaande goedgekeurde vorderingen: Traditionele Factoring.
Reverse Factoring is een zeer goede oplossing wanneer een organisatie niet in aanmerking komt voor traditionele factoring of als het voorfinancieren van één grote klant volstaat om aan de kredietbehoefte van de organisatie te voldoen.
Bij OrangeFactoring vindt u al deze verschillende vormen van factoring.

Hoeveel krediet verstrekt een factoringmaatschappij?

De factormaatschappij kan u vaak meer krediet verstrekken dan een reguliere bank omdat de factormaatschappij goed toezicht heeft op het onderpand, uw debiteuren. Het krediet dat door een factoringmaatschappij wordt verstrekt is afhankelijk van uw uitstaande debiteurensaldo bij uw klanten.
In tegenstelling tot traditionele financiering is factoring niet gebonden aan een kredietplafond. De kredietfaciliteit is flexibel en groeit mee wanneer uw omzet stijgt.

Vaak wordt er bij Traditionele Factoring tot 80% voor gefinancierd. Voorbeeld: Als uw goedgekeurde uitstaande saldo €200.000,- is, dan heeft u de beschikking over een krediet van maximaal €160.000,-

Veel factoringmaatschappijen willen een bedrijf pas factoren vanaf 5 miljoen euro omzet. Bij Orange Factoring zijn er al mogelijkheden vanaf €100.000,- omzet.

Voordelen van een factormaatschappij t.o.v. andere financieringsmogelijkheden

Een factoringmaatschappij wil goed zicht houden op het onderpand van de financiering en de kredietwaardigheid daarvan. De factormaatschappij heeft er net als u belang bij dat er goed debiteurenbeheer wordt gedaan. Als u uw klanten behoud en er veel verkopen worden gedaan, betekent dat voor de factoringmaatschappij dat zij deze klanten kunnen blijven beheren en dat zij u meer financiering kunnen verstrekken, beide zaken waarmee de factormaatschappij haar geld verdient.

Direct extra cashflow door Factoring

De voordelen hier mogen duidelijk zijn. Door een goed gereguleerde cashflow wordt het makkelijker om consistent in betaling te worden. Hierdoor vermijdt u de mogelijkheid van een bankroet door het niet hebben van een groot genoeg werkkapitaal, omdat uw liquide middelen vastzitten in uitstaande facturen.

U hoeft geen vreemd vermogen aan te trekken

Door in zee te gaan met een factoringmaatschappij gaat u geen nieuwe lening aan. U verkoopt activa (uw facturen) aan de factormaatschappij. Hierdoor voegt u geen nieuw vreemd vermogen aan de balans toe. Dit zorgt voor een beter financieel beeld van uw organisatie. De inflexibiliteit van traditionele manieren van financiering zijn niet meer van toepassing. De financiering groeit mee met uw bedrijf, waardoor u de mogelijkheid heeft om gebruik te maken van nieuwe kansen als deze zich voor doen. Voor bedrijven die niet in aanmerking komen voor traditionele vormen van financiering of simpelweg niet meer schulden willen maken, is factoring ook een goede korte termijn oplossing. Het is een meer flexibele vorm van financieren gebaseerd op uw huidige prestaties in plaats van prestaties in het verleden zoals bij traditionele vormen van financiering.

Stabiliteit voor uw organisatie

Een factoringmaatschappij inschakelen zorgt, zoals eerder gezegd, voor een stabiele stroom aan inkomsten. Dit zorgt ervoor dat u uw maandelijkse verplichtingen kunt na komen. U betaalt uw personeel elke week of maand, terwijl uw debiteuren 60 tot 90 dagen aanhouden met betalen. U kunt op tijd aan uw belastingverplichtingen voldoen, wat zorgt voor een reductie in kosten aan boetes. Als u seizoensgebonden producten verkoopt, helpt de reguliere cashflow u door periodes heen waarin u achter facturen aan moet als u op dat moment weinig inkomsten heeft.

Kostenbesparing en winst optimalisatie

De inzet van factoring en daar uit voorkomende reguliere inkomsten stroom zorgt ervoor dat u uw leveranciers sneller kunt betalen. Hierdoor kunt u de kosten van leverancierskredieten verminderen en in sommige gevallen zelfs uitsluiten. De fondsen die vrij komen door factoring kunt u gebruiken om gebruik te maken van leveranciers kortingen door het inkopen van grote partijen. Ook kunnen bedrijven die constant op tijd betalen vaak kortingen bedingen. Eventuele kortingen die u zelf aanbiedt aan uw klanten voor tijdige betalingen kunt u elimineren aangezien de factormaatschappij uw debiteurenbeheer nu voert.

Betere betalingsmoraal vanwege inzet factormaatschappij

Een factoringmaatschappij is een expert in het debiteurenbeheer. Dit zorgt voor lagere inningskosten, een kortere betalingstermijn en een hogere betalingsmoraal. Het is algemeen erkend dat sommige klanten bereid zijn een factuur eerder te betalen als er een factoringmaatschappij in het spel is.

1 reactie. Reactie plaatsen

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.