Meer werkkapitaalfinanciering?

Voor vrijwel ieder bedrijf is werkkapitaalfinanciering of werkkapitaal optimalisatie noodzakelijk. Werkkapitaal vertegenwoordigt de waarde van activa die niet liquide is, maar wel nodig is om een bedrijf goed te laten functioneren. De activa die bedoeld worden bij werkkapitaal zijn (relatief) snel liquide te maken, zoals: Vorderingen op debiteuren, voorraden en machines. Het laten financieren van deze activa noemen wij werkkapitaalfinanciering. Bedrijfspanden of inventaris horen niet bij deze activa.
 

Meer mogelijkheden om uw werkkapitaal te financieren

Naast het financieren van uw activa zoals debiteuren, machines en voorraad zijn er meer mogelijkheden om uw werkkapitaal te financieren. Dit betreft een relatief onbekende propositie aangeboden door een gerenommeerde financiële instelling. Hiervoor worden geen zekerheden gevraagd en deze is aanvullend op uw bestaande kredietlijnen en zeer geschikt voor bedrijven vanaf €40 miljoen omzet. Wilt u hierover meer informatie? Na het invullen van uw contactgegevens in het contactformulier onderaan deze pagina sturen wij u graag een businesscase per e-mail toe.

Direct meer informatie over werkkapitaalfinanciering ontvangen?

Businesscase

Cash Flow en werkkapitaalfinanciering

De instroom en uitstroom van liquide middelen bij een bedrijf kunnen zonder werkkapitaalfinanciering vaak niet direct op elkaar afgestemd worden. De verschillen tussen inkomende en uitgaande liquide middelen ontstaan o.a. door tijd die zit in investeringen, productieproces, transport, ontwikkeling etc. Daardoor kan het zijn dat een bedrijf dat zeer winstgevend en groeiend is toch niet voldoende liquide middelen heeft om aan haar directe betaalverplichtingen te voldoen. Het werkkapitaal financieren is vaak een gedeelte van een totale financieringsoplossing.  
 

Hoe wordt het werkkapitaal gefinancierd?

Vorderingen op debiteuren worden met debiteurenfinanciering (factoring) direct liquide gemaakt, door zowel multinationals als mkb bedrijven wordt deze vorm van werkkapitaalfinanciering zeer veel gebruikt. In 2013 werd in Nederland al 53 Miljard euro op deze wijze aan werkkapitaal gefinancierd (bron: FAAN: Factoring & Asset Based Financing Association Netherlands).   Er zijn veel verschillende vormen van factoring, zoals: traditioneel, American en Reverse. Machines en productielijnen worden vaak door middel van leasing gefinancierd. Naar voorraadfinanciering is veel vraag, maar deze vorm van financiering wordt door banken vrijwel niet meer aangeboden. Voorraden worden gedeeltelijk meegenomen in een rekening courant faciliteit. Inkoopfinanciering is tegenwoordig vaak een goed alternatief voor voorraadfinanciering.  

Werkkapitaalfinanciering voor balansverkorting

Orange Factoring is al vaker de schakel geweest tussen bedrijven en aanbieders die vorderingen op debiteuren zonder recourse kopen. Dit product wordt niet aangeboden door de traditionele grootbanken in Nederland. Doordat het non recourse is, kan de post debiteuren verkleind worden en daarmee de balans verkort.

Inkoopfinanciering is geen werkkapitaalfinanciering

Deze vorm van financiering kan wel bijdragen aan een positieve cashflow. Trade Finance is een zeer veel gebruikte manier om meer liquide te worden zie voor meer informatie hierover inkoopfinanciering.

Orange Factoring en werkkapitaalfinanciering.

Wij verstrekken zelf niet de financiering, maar zijn wel goed geïnformeerd over de verschillende mogelijkheden die er zijn bij de verschillende aanbieders van werkkapitaalfinanciering. Door onze werkwijze en kennis van zaken hebben zowel beursgenoteerde bedrijven als mkb bedrijven passende werkkapitaal financiering gekregen. Vooral door ons netwerk van gerenommeerde financiële instellingen die geen eigen kantorennetwerk in Nederland hebben zijn wij van toegevoegde waarde.    

Wilt u geïnformeerd worden over de verschillende mogelijkheden om uw werkkapitaal te financieren?

Wij kunnen u meer informatie verschaffen over de opties met betrekking tot werkkapitaalfinanciering en werkkapitaaloptimalisatie.

Op basis van uw aanvraag en informatiebehoefte zullen wij het product en de daarbij behorende voorwaarden, kosten en procedure nader toelichten.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over deze kredietfaciliteit via het formulier hiernaast of bel ons.